Stop het drugstoerisme
in Amsterdam

De gastvrije stad waar niet álles kan

Amsterdam staat in het buitenland bekend als de stad waar álles kan wat mensen in hun eigen land niet kunnen of mogen. Dit heeft een aantrekkingskracht op vele verschillende soorten toeristen.

Met de mensen die hier ons prachtige erfgoed komen bekijken, onze musea bezoeken en zorgen voor diversiteit en inkomsten in de horeca zijn we als stad erg blij.

Helaas heeft onze stad ook een aantrekkingskracht op de zogenoemde drugstoerist. Deze, veelal jonge, toeristen komen hier met eigenlijk maar één doel: het kopen en gebruiken van drugs in onze coffeeshops. Deze toeristen zorgen voor de meeste overlast in de stad, vanwege lawaai, troep en extra inzet van hulpdiensten, maar dragen nauwelijks bij aan de diversiteit van het horeca- en winkelaanbod en doen afbreuk aan de leefbaarheid.

Op landelijk niveau bestaat er al wetgeving om dit tegen te gaan door de verkoop in coffeeshops te beperken tot inwoners van Nederland, maar Amsterdam heeft in het verleden daarvoor een uitzonderingspositie bedongen. Wij pleiten ervoor om ook in Amsterdam deze wetgeving in te voeren, dan wel te gaan handhaven.

Het is aannemelijk dat het aantal drugstoeristen met 85% zal afnemen als zij niet meer vrij hun drugs kunnen kopen in onze coffeeshops. Gezien het feit dat 16% van alle toeristen aangeeft voornamelijk voor de coffeeshops en softdrugs te komen, waarvan 10% zelfs uitsluitend voor drugs, zou een afname van deze toeristen zorgen voor 1,5 miljoen bezoekers minder in de stad en dus leiden tot minder drukte.

Hoe kun je dit initiatief steunen?

Bewoners

Inwoners van Amsterdam vragen we de petitie te ondertekenen.

Teken de petitie
Bedrijven & organisaties

Bedrijven en belangenorganisaties voor bewoners en ondernemers die zich achter dit initiatief willen scharen, vragen we een e-mail te sturen naar

stophetdrugstoerisme@gmail.com

Naast een afname van de drukte, zouden ook de volgende positieve effecten zich voordoen:

 • betere balans tussen wonen, werken en toerisme in onze stad;
 • aanzienlijke afname van de overlast op straat;
 • meer beschikbare capaciteit om te handhaven;
 • minder buitenlands autoverkeer in de binnenstad;
 • geen in hun auto slapende toeristen meer;
 • minder rotzooi op straat;
 • grote afname van de hoeveelheid laagwaardige horeca en toeristenwinkels;
 • minder coffeeshops;
 • grotere diversiteit van het winkelaanbod in de stad;
 • lagere winkelhuurprijzen, zodat meer ruimte ontstaat voor creatieve en startende bedrijven;
 • sterkere sociale cohesie.

Tegenstanders van de invoering van de landelijke wetgeving gebruiken als argument dat de verkoop zich dan naar de straat zou verplaatsen en dus zou zorgen voor meer overlast, maar uit de praktijk blijkt dat in Maastricht, waar de wetgeving wel gehandhaafd wordt, geen toename is van de overlast. Wel moet de vrijgekomen handhaafcapaciteit worden ingezet om straathandel te voorkomen.

Daarnaast is het niet onze bedoeling om met lastige aparte identificatiebewijzen te gaan werken, het laten zien van een Nederlands paspoort of een Nederlandse verblijfsvergunning is voldoende.

Wij vinden het belangrijk dat de politiek in onze stad zich hierover duidelijk gaat uitspreken, zodat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de kiezer zich mede over dit beleid kan uitspreken.

Help ons daarom dit onderwerp hoog op de politieke agenda te zetten en zo bij te dragen aan een gastvrije stad waar veel, maar niet álles kan.

Meer informatie

Als je vragen hebt of meer informatie wilt, kun je contact opnemen met stophetdrugstoerisme@gmail.com.

Wil je onze campagne financieel ondersteunen? Via deze link kun je ervoor zorgen dat onze campagne breed onder de aandacht gebracht kan worden.

Doneren

Supporters van dit initiatief


Biz Spiegelkwartier

Biz Utrechtsestraat e.o.

Biz Zeedijk

Buurtplatform De NachtWacht

Conscious Hotels

Hotel De L’Europe

Hotel Jakarta

Hotel Seven one Seven

Lloyd Hotel

Stichting De Grachtengordel
verenigde ondernemers

Stop de Gekte

Strabo,
marktonderzoek en vastgoedinformatie

Vereniging Amstelveldbuurt

Wij-Amsterdam,
de federatie van samenwerkende bewonersorganisaties in Amsterdam

Renaissance Amsterdam Hotel

Partij van de Ouderen Amsterdam

Tulipa Amsterdam B&B

Grand Hotel Amrath

Aedes Real Estate